تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای TDCS یا Transcranial Direct Current stimulation یک تکنیک عصب شناختی است که امکان تغییر دادن سطح تحریک پذیری بافت های سیستم عصبی مرکزی و محیطی را فراهم می کند .

در این روش یک جریان الکتریکی ضعیف برای مدتی معین از الکترود مثبت ( آند ) وارد بافت مغزی شده و از الکترود منفی ( کاتد ) خارج می شود و می تواند آثار مختلفی روی عملکرد مغزداشته باشد .

روش تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای روشی ایمن و مفید در مداخلات عصبی بوده و بدون هیچ گونه عوارض جانبی می باشد .

موارد کاربرد دستگاه TDCS:

افزایش خلق

بهبود افسردگی

بهبود تعاملات اجتماعی

افزایش آگاهی

کاهش خطرپذیری

افزایش بینش

بهبود توجه

کاهش مصرف سیگار

افزایش توانمندی محاسباتی

بهبود توهمات در اسکیزوفرنی

بهبود فرایند اجتماعی شدن

بهبود پردازش شنیداری

کاهش سردرد میگرنی

بهبود زمان واکنش دیداری

افزایش یادگیری

کاهش درد

بهبودی آفازی بروکا (اختلال در تکلم)

بهبودی آفازی ورنیکه (اختلال در تکلم)

افزایش روند بهبود حرکتی در سکته مغزی

ارتقا عملکرد و افزایش یادگیری

بهبود علائم وزوز گوش