بیوفیدبک تراپی برای باز آموزی عضلات کف لگن، درمانی است که در آن بیماران برای یادگیری، تقویت و یا شل کردن عضلات کف لگن به منظور بهبود عملکرد عمل دفع ادرار و مدفوع و کاهش برخی از انواع دردهای کف لگن استفاده می کنند.

این روش درمانی بدون درد است که از حسگرهای ویژه و مانیتور کامپیوتر برای نمایش نشان دادن سیگنال های مربوط به عضلات مورد نظر و دخیل در عملیات دفع استفاده می شود. این سیگنالها به بیمار جهت فیدبک دادن به وی برای انجام انقباض،ریلکس کردن و کنترل عضلات استفاده می شود .

با استفاده از بیوفیدبک فرد می تواند یاد بگیرد که از عضلات نادرست استفاده نکرده و عضلات مختص و مسئول را به کار بیندازد و در نتیجه دفعی آسان و بدون درد داشته باشد. از نتایج مهم درمان با استفاده از بیوفیدبک  جلوگیری از انواع بی اختیاری های ادرار و مدفوع ، واژینیسموس یا درد حین فعالیت جنسی، یبوست و احتباس ادراری و کاهش برخی دردهای کف لگن است. این درمان هم در بزرگسالان و هم در کودکان انجام شده که هیچگونه دردی را به همراه ندارد.

در مجموعه فیزیوتراپی تخصصی  پرسپولیس درمان بیوفیدبک تحت نظر متخصص فیزیوتراپی خانم و در فضایی مستقل انجام می شود.

تمرینات مخصوص به بیماران جهت مشارکت فعال آن ها در منزل داده شده و توصیه های لازم در خصوص نوع تغذیه، اصلاح روش زندگی، آموزش فعالیت صحیح عضلات کف لگن به مراجعین داده خواهد شد.