کینزیوتیپ استفاده از نوارهای ورزشی خاص برای پیشگیری و درمان دردهای عضلانی – تاندونی و  مفصلی است . کینزیو تیپ اثرات قابل توجهی در حفاظت ، بهبود و مهار عضلانی و کاهش تورم ، تصحیح انحرافات ساختاری و پیشگیری دارد .

این نوارها ضد حساسیت بوده و آسیبی را برای پوست در صورت بستن صحیح ایجاد  نمی کند .

کینزیوتیپ برای درد شانه

با توجه به نوع آسیب، درد و وضعیت دامنه حرکتی و پارگی عضلانی ، تاندونی و لیگامنتی ، ابعاد مختلفی از کینزیوتیپ توسط متخصص فیزیوتراپی برش داده شده و مورد استفاده قرار میگیرد .

کینزیوتیپ آرنج تنیس بازان

مزیت این روش نسبت به تکنیک های مشابه اینست که نیاز به پوشیدن وسیله خاصی نیست و بدون ایجاد هیچگونه محدودیت حرکتی فرد می تواند فعالیت خود را انجام دهد. مثلا در یک ورزشکار که بعد از پیچ خوردگی مچ پا گچ گرفته و یا از همان ابتدا کینزیوتیپ استفاده کند، در انتهای دو هفته و در مقایسه بین این دو اتفاقات ذیل رخ داده است :

کینزیوتیپ برای پیچ خوردگی مچ پا

کینزیوتیپ برای پیچ خوردگی مچ پا