دکتر عزتی در سال 1397 به پاس تلاش ها، آموزش ها و تحقیقات در زمینه علوم لیزری به حکم افتخاری استاد لیزر از سوی انجمن پزشکی لیزری ایران نایل شدند .

لیزر به خاطر ماهیت امواجش، قادر به تغییر فعالیت سلولی، تغییر متابولیسم و بهبود وضعیت عملکردی بیماران می باشد. لیزرتراپی یکی از موثرترین درمان های فیزیوتراپی می باشد .

کتاب لیزر تراپی بالینی (1) در سال 1397 توسط دکتر عزتی تالیف شد که تنها کتاب با رویکرد بالینی کاربرد های لیزر تراپی در کشور می باشد .

در مجموعه فیزیوتراپی پرسپولیس انواعی از لیزر های پرتوان و کم توان موجود می باشد که بر اساس وضعیت بیماری و هدف درمانی انتخاب می شوند .

 

لیزر تراپی پرتوان ام 6 با اسکنر روباتیک

لیزر پرتوان گیگا با 15 وات توان خروجی متوسط

لیزر پرتوان ویلنت با 10 وات خروجی متوسط

کارگاه های متعددی در سراسر کشور توسط دکتر عزتی در مورد لیزر تراپی و کاربرد های آن در درد های عصبی، عضلانی و اسکلتی برگزار شده است .

لینک خبر های لیزری نمونه

لیزر تراپی در اختلالات عضلانی اسکلتی

افزایش دقت درمان و سرعت بهبودی با استفاده از لیزر در پزشکی

کاربرد لیزر در علوم اعصاب چیست؟

لیزر درمانی در ایران بیمه نیست/ لیزر سرطان ایجاد نمی کند

بهبود زخم دیابت و اختلالات عضلانی با استفاده از لیزر

لیزر متعلق به تمامی گروه های پزشکی است

https://www.phana.ir/fa/doc/new   


یکی از زمینه های تحقیقاتی اصلی دکتر عزتی در مورد کاربرد های لیزر درمانی و اثرات آن می باشد که بخشی از مقالاتی که توسط ایشان و تیم همکاران نوشته شده است را در ادامه ملاحظه نمایید :

1_ عنوان فارسی مقاله

اثرات مفید لیزرتراپی پرتوان و درمان های همراه روی درد های سیستم عضلانی-اسکلتی: مطالعه مروری سیستماتیک

 • توصیف مختصری از مقاله

یافته های این مطالعه مروری در مورد اثرات بالینی لیزر تراپی پرتوان روی درد های سیستم عضلانی – اسکلتی نشان داد که لیزر تراپی پرتوان می تواند بعنوان یک مدالیتی غیر تهاجمی در تسکین درد های عضلانی-اسکلتی مفید باشد . همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که برخی از درمان های همراه نیز ممکن است پیامد های درمانی را بهبود بخشند.

 • لینک دسترسی به مقاله

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7008744


2_عنوان فارسی مقاله

اثرات لیزر تراپی روی درد های بعد از جراحی

 • توصیف مختصری از مقاله

در این مطالعه که به صورت مروری انجام شد نشان داده شد که لیزر تراپی می تواند روی کاهش درد های بعد از انواع جراحی ها موثر باشد.

 • لینک دسترسی به مقاله

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6499566


3_ عنوان فارسی مقاله

مدالیته های مبتنی بر شواهد در ترمیم بافتی

 • نتایج

ترمیم بافتی فرایند پیچیده ای است که ممکنست با تحریکات خارجی تسریع گردد. برخی از مدالیته ها مانند لیزر تراپی، اولتراسوند و تکار تراپی شواهد قوی در ترمیم دارند و در مورد برخی دیگر مانند مگنت تراپی و APS باید مطالعات بیشتری صورت گیرد.

 • لینک دسترسی به مقاله

https://www.sid.ir/paper/949195/en#downloadbottom


4_ عنوان فارسی مقاله

تحقیق مقایسه ای اثرات وابسته به دوز لیزر های کم توان و پرتوان روی درد و پارامتر های فیزیولوژیک بیماران مبتلا به تنگی تونل کارپال

 • نتایج

این تحقیق روی 98 بیمار 20 تا 60 ساله مبتلا به CTS انجام شد. بیماران به پنج گروه درمانی تقسیم شدند. نتایج نشان داد که لیزر پرتوان با دوز 8 ژول بر سانتی متر مربع و توان 6/1 وات نسبت به بقیه گروه های درمانی اثرات بهتری را در کاهش درد و بهبود پارامتر های الکتروفیزیولوژیک عصب مدین در این بیماران دارد.

 • لینک دسترسی به مقاله

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31742366


5_ عنوان فارسی مقاله

اثرات لیزر کم توان و پرتوان روی درد، حساسیت به لمس و قدرت گرفتن در بیماران مبتلا به آرنج تنیس بازان

 • نتایج

یافته های این تحقیق که روی 30 فرد مبتلا به آرنج تنیس بازان در دو گروه انجام شد نشان داد که هم لیزر تراپی کم توان و هم لیزر درمانی پرتوان روی کاهش درد، کاهش حساسیت به لمس و قدرت گرفتن بیماران مبتلا به آرنج تنیس بازان موثر می باشند.

 • لینک دسترسی به مقاله

https://pharmacophorejournal.co m/storage/models/article/R57Q2AzgYh2eqVqmheDQcwFCohTPnb7xLcWT3WmzJYNDS5gWO4Bd3TTb4Mr0/the-effect-of-low-power-and-high-power-laser-therapy-on-pain-tenderness-and-grip-force-of-the-pati.pdf


6_ عنوان فارسی مقاله

اثرات لیزر تراپی روی درد شانه، ضخامت عضلانی و عملکرد در بیماران مبتلا به شانه منجمد(کپسولیت چسبنده)

 • نتایج

یافته های این تحقیق که روی 52 بیمار مبتلا به شانه منجمد یا یخ زده انجام شد نشان داد که لیزر تراپی نسبت به گروه فیزیوتراپی معمولی اثرات بیشتری در کاهش درد در کوتاه مدت و بلند مدت دارد.

 • لینک دسترسی به مقاله

https://cjns.gums.ac.ir/browse.php?a_id=518&slc_lang=en&sid=1&ftxt=1&html=1


7_ عنوان فارسی مقاله

ارتباط بین تورم بالای زانو با درد و ناتوانی در بیماران مبتلا به آرتروز(اسیوآرتریت) زانو

 • نتایج

در این تحقیق که روی 60 بیمار مبتلا به درد زانو ناشی از آرتروز انجام شد نشان داده شد که تورم بالای زانو با میزان درد این مرتبط ولی با میزان ناتوانی آن ها ارتباطی ندارد.

 • لینک دسترسی به مقاله

https://irj.uswr.ac.ir/article-1-1045-en.html


8_ عنوان فارسی مقاله

اثرات لیزر تراپی کم توان و پرتوان روی درد بیماران مبتلا به نورالژی عصب پنجم صورت: مقاله مروری

 • نتایج

مطالعات اندکی در این باره انجام شده است.اثرات کوتاه مدت لیزر تراپی روی این بیماری مثبت بوده است ولی در مورد اثرات طولانی مدت آن لازمست مطالعات بیشتری انجام شود.

 • لینک دسترسی به مقاله

https://www.sid.ir/paper/326078/en


9_ عنوان فارسی مقاله

بررسی اثرات لیزر تراپی روی درد و دامنه حرکتی در بیماران مبتلا به آرتروز زانو

 • نتایج

این مطالعه نشان داد که اثرات لیزر تراپی کم توان ممکنست تفاوتی با فیزیوتراپی روتین نداشته باشد.

 • لینک دسترسی به مقاله

https://ptj.uswr.ac.ir/article-1-313-en.html


10_ عنوان فارسی مقاله

بررسی اثرات لیزردرمانی کم توان بر روی درد، دامنه حرکتی و افیوژن در بیماران مبتلا به سندروم درد کشککی رانی: مطالعه کارآزمایی بالینی یک سویه کور

 • نتایج

این مطالعه نشان داد که اثرات لیزر تراپی کم توان روی کاهش درد بیماران مبتلا به سندروم درد کشککی رانی در کوتاه مدت نسبت به فیزیوتراپی روتین بهتر باشد.

 • لینک دسترسی به مقاله

https://www.sid.ir/paper/506331/fa#downloadbottom