وضعیت بدنی یا posture نقش مهمی در فعالیت های روزمره انسان دارد . درد و اختلال در وضعیت بدنی دو مولفه چرخه معکوس می باشند یعنی اینکه درد می تواند وضعیت بدنی نرمال فرد را تغییر دهد و هم وضعیت بدنی نامناسب فرد می تواند درد بیمار را افزایش دهد .

همانطور که در بخش دستگاه آنالیز ساختار بدنی توضیح داده شد ، در ابتدا انحرافات و اختلالات وضعیت و ساختار بدن مشخص می گردد و سپس با توجه به ارزیابی جامع ، نسخه تخصصی ورزشی طراحی و تحت نظر فیزیوتراپیست اجرا می گردد . این برنامه یک برنامه طولانی مدت با پیگیرهای متعدد می باشد که می تواند وضعیت بدنی فرد را بهبود بخشد .

 حرکات اصلاح وضعیت در موارد ذیل کاربرد دارند :

1: کیفوز یا قوز پشتی

2: اسکولیوزیس یا انحراف جانبی ستون فقرات

3: افزایش یا کاهش قوس کمری و گردنی و پشتی

4: زانوی پرانتزی و ضربدری

5: کف پای صاف و قوسی

6: شانه افتاده

7: تیلت های لگنی

8: ژنورکورواتوم

9: شانه افتاده گرد

10: سر به جلو

11: بیرون زدگی کتف

12: آنتی ورژن فمور

13: تناسب اندام