طب سوزنی در علوم پزشکی معانی مختلف و کاربرد‌های متفاوتی دارد. در علم فیزیوتراپی طب سوزنی خشک یا درای نیدلینگ (Dry Needling) به معنای استفاده از سوزن های نازک در نقاط خاصی از سیستم میوفاشیال بدن می باشد. این تکنیک یکی از بهترین و موثرترین روش های درمانی در کاهش درد های حاد و مزمن، برطرف نمودن اسپاسم ها، گرفتگی ها و نقاط ماشه ای (trigger points) در ستون فقرات کمر، لگن، گردن، سردرد ها و درد های کتف و شانه، درد های ارجاعی دست و پا می باشد .

نکته مهم در طب سوزنی خشک، ارزیابی صحیح، تشخیص مناسب و اعمال تکنیک در نقاط درست می باشد. بر خلاف تصور بسیاری از شما، DN یک روش بدون درد یا painless می باشد.

کارگاه های آموزشی بسیار زیادی در زمینه توسعه علم طب سوزنی خشک در کشور توسط دکتر عزتی برگزار شده است. و کلینیک فیزیوتراپی تخصصی پرسپولیس به عنوان بهترین فیزیوتراپی در رشت آماده ارائه خدمات طب سوزنی در رشت ، لیزر درمانی و سایر خدمات فیزیوتراپی به بیماران عزیز می باشد .

یکی از زمینه های تحقیقاتی اصلی دکتر عزتی در مورد طب سوزنی خشک می باشد که بخشی از مقالاتی که توسط ایشان و تیم همکاران نوشته شده است را در ادامه ملاحظه نمایید :

1_ عنوان فارسی مقاله

درد های میوفاشیال قبل و بعد از جراحی دیسک کمر

 • نتایج

در این مقاله مشخص شد که نقاط ماشه ای در عضلات پروگزیمال قبل از جراحی و در عضلات دیستال بعد از جراحی شیوع بالایی دارند

 • لینک دسترسی به مقاله

https://www.therjn.com/jour/article/view/1373


2_ عنوان فارسی مقاله

بررسی شیوع درد های میوفاشیال در ناحیه گردنی و ارتباط آن با درد و ناتوانی در بیماران مبتلا به گردن درد غیر اختصاصی مزمن

 • توصیف مختصری از مقاله

یافته های این تحقیق که روی 126 بیمار مبتلا به درد گردن انجام شد نشان داد که سندروم درد میوفاشیال اختلال شایعی در بیماران گردن درد حتی با وجود ام آر آی سالم می باشد. عضلات اینفرا اسپایناتوس و اسکالن شایع ترین عضلات ناحیه گردنی با درد های ارجاعی به دست بودند.

 • لینک دسترسی به مقاله

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC812102


3_ عنوان فارسی مقاله

اثرات حاد طب سوزنی خشک روی نقاط ماشه ای فعال عضله تراپزیوس فوقانی چیست؟ ایجاد پاسخ توییچ موضعی روی پیامد های بالینی

 • توصیف مختصری از مقاله

یافته های این تحقیق که روی 26 بیمار مبتلا به درد گردن انجام شد نشان داد که طب سوزنی خشک عضله تراپزیوس فوقانی(با ماندگاری 5 دقیقه) با و بدون ایجاد پاسخ توییچ موضعی تا 24 ساعت بعد، اثرات قابل ملاحظه و مشابهی روی درد، آستانه تحمل درد و ناتوانی گردن داشتند.

 • لینک دسترسی به مقاله

http://ptj.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=322&slc_lang=en&sid=1&ftxt=1&html=1


4_ عنوان فارسی مقاله

اثرات طب سوزنی خشک تحت گاید سونوگرافی روی سندروم درد میوفاشیال: مطالعه مروری

 • نتایج

یافته های این تحقیق که به صورت مروری و روی 9 مطالعه اصلی انجام شد نشان داد که سوزن خشک تحت گاید سونوگرافی ممکنست به علت مشاهده دقیق و ورود سوزن به محل مناسب اثرات بهتری را در کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشد .

 • لینک دسترسی به مقاله

https://irj.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=1190


5_ عنوان فارسی مقاله

تکرار پذیری ضخامت عضله و فاشیای تراپزیوس فوقانی و نسبت استرین آن با سونوگرافی و سونوالاستوگرافی در بیماران مبتلا به درد گردن

 • نتایج

یافته های این تحقیق که روی 32 بیمار مبتلا به گردن درد میوفاشیال ناشی از عضله تراپزیوس فوقانی انجام شد نشان داد که تکرار پذیری سونوگرافی و سونوالاستوگرافی در ارزیابی ضخامت و نسبت استرین بالا می باشد.

 • لینک دسترسی به مقاله

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1556370717300135


6_ عنوان فارسی مقاله

طب سوزنی خشک و مردین میوفاشیال در یک بیمار مبتلا به فاشیاتیس کف پا(خار پاشنه)

 • نتایج

یافته های این تحقیق که روی یک فرد 53 سال مبتلا به درد کف و پاشنه پا مقاوم به انواع درمان ها، انجام شد نشان داد که طب سوزنی خشک بر پایه نقاط و ایستگاه های مردین می تواند درد بیمار را به صورت طولانی مدت به طور قابل توجهی کاهش دهد .

 • لینک دسترسی به مقاله

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1556370714000078


7_ عنوان فارسی مقاله

اثرات طب سوزنی خشک زوی نقاط ماشه ای فعال عضله تراپزیوس فوقانی: ایجاد پاسخ توییچ موضعی روی پیامد های بالینی طولانی مدت

 • نتایج

یافته های این تحقیق که روی 26 بیمار مبتلا به گردن درد ناشی از سندروم درد میوفاشیال عضله تراپزیوس فوقانی انجام شد نشان داد که اثرات طولانی مدت در بیماران بعد از طب سوزنی خشک بدون ایجاد پاسخ توییچ موضعی بهتر است .

 • لینک دسترسی به مقاله

https://content.iospress.com/articles/journal-of-back-and-musculoskeletal-rehabilitation/bmr181286


8_ عنوان فارسی مقاله

ارتباط یافته های سونوگرافی بادرد، دامنه حرکتی، ناتوانی و آستانه فشاری درد در بیماران مبتلا به سندروم درد میوفاشیال عضله تراپزیوس فوقانی

 • نتایج

یافته های این تحقیق که روی 60 بیمار مبتلا به گردن درد ناشی از سندروم درد میوفاشیال عضله تراپزیوس فوقانی انجام شد نشان داد که سفتی(نسبت کرنش) عضله تراپزیوس فوقانی در این بیماران ارتباط قوی با درد، ناتوانی و آستانه فشاری درد در این بیماران دارد .

 • لینک دسترسی به مقاله

https://ptj.uswr.ac.ir/article-1-202-en.html


9_ عنوان فارسی مقاله

اثرات طب سوزنی خشک سطحی و عمقی روی پارامتر های عملکردی بیماران مبتلا به درد گردن ناشی از تراپزیوس فوقانی

 • نتایج

گردن درد اختلال شایعی در بیماران مبتلا به درد های مزمن می باشد . یکی از دلایل گردن درد نیز نقاط ماشه ای در سیستم میوفاشیال بخصوص عضله تراپزیوس فوقانی می باشد. طب سوزنی خشک به عنوان یک روش درمانی برای این بیمار در نظر گرفته می شود. در این تحقیق که روی 50 بیمار مبتلا به گردن درد مزمن انجام شد، دو روش طب سوزنی خشک سطحی و عمقی با هم مقایسه گردید. نتایج نشان داد که هر دو روش در کاهش درد و بهبود پارامترهای عملکردی موثر هستند لکن اثر روش طب سوزنی خشک عمقی در طولانی مدت بیشتر می باشد .

 • لینک دسترسی به مقاله

https://cjns.gums.ac.ir/browse.php?a_id=191&sid=1&slc_lang=en&html=1


10_ عنوان فارسی مقاله

تکرار پذیری یافته های سونوگرافی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از سندروم درد میوفاشیال عضله مولتی فیدوس

 • نتایج

یافته های این تحقیق که روی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن مبتلا به سندروم درد میوفاشیال مولتی فیدوس انجام شد نشان داد که تکرار پذیری در دفعات آزمون و بین آزمونگران با سونوگرافی برای این بیماران بالا می باشد .  

 • لینک دسترسی به مقاله

https://abjs.mums.ac.ir/article_22056_2803d4b75e8e7ac6bdbbf0017588aa04.pdf