شاک ویو تراپی یا Shockwave therapy یک درمان غیر تهاجمی است که شامل ایجاد یک سری پالس های موج صوتی با قدرت زیاد است که مستقیما از طریق یک واسطه ژل روی ناحیه ی آسیب دیده  فرد از طریق پوست اعمال می شود .  بر طبق مطالعات معتبر ، استفاده از شاک ویو برای بسیاری از مشکلات اسکلتی عضلانی مزمن موفقیت آمیز می باشد . پس از اعمال شاک ویو در بسیاری از مشکلات اسکلتی عضلانی پاسخ درمانی طبیعی بدن تحریک شود  و بیمار بهبود می یابد . بهبودی از طریق تجزیه بافت اسکار و احتمالا کلسیفیکیشن، ایجاد پاسخ التهابی بدن در اطراف محل آسیب و مسدود کردن مسیر انتقال درد حاصل می شود. شاک ویو درمان طلایی مشکلاتی نظیر خارپاشنه(heel spur) می باشد .

نتایج تحقیقات روش های اخیر حاکی از آن است که 80 درصد مشکلات عضلانی اسکلتی مزمن  که با درمان های رایج دیگر درمان نمی شوند با این روش به طرز قابل توجهی بهبود می یابند. درصد زیادی از بیماران از همان جلسه اول بهبودی را احساس می کنند اما درمان کامل مشکل موجود به میزان مزمن بودن و شدت آن بستگی دارد. درصدی از بیماران نیز درد کمی را حین درمان و بعد از جلسه اول گزارش می کنند که بعد از چند ساعت کاهش می یابد و بیماری موجود وارد پروسه بهبودی می گردد .

کاربردهای شاک ویو تراپی

1: درمان طلایی خارپاشنه

2: انواع تاندونیت ها

3: تریگر پونیت ها

4: درگیری های مایوفاشیال

5: عدم جوش خوردگی شکستگی ها

6: کلسیفیکشن ها مانند میوزیت اسیفیکان

7: دردهای مزمن

8: درد های عمیق و مقاوم

سه نوع دستگاه شاک ویو در مجموعه فیزیوتراپی تخصصی پرسپولیس وجود دارد که بر اساس هدف درمانی و نیاز بیمار استفاده می گردد . برای نمونه شاک ویو برای خارپاشنه در رشت در مجموعه فیزیوتراپی پرسولیس برای بیماران عزیز انجام می شود ، تا بهبودی کامل را پیدا نمایند .

شاک ویو 360 G

شاک ویو Momentum

شاک ویو BTL