تمرینات مناسب در خارپاشنه

برای انجام تمرینات کششی می تواند به کاهش درد و التهاب و درمان خارپاشنه کمک کند. این تمرین ها را میتوانید به راحتی در منزل با 3 بار تکرار در روز انجام دهید.

یک استپ را روی زمین قرار دهید، با پنجه پاها روی استپ بایستید و پاشنه پاهایتان را به سمت پایین ببرید (شکل1)

تمرینات مناسب در خارپاشنه

شکل 1: کشش عضلات پشت ساق پا

استپ را روی زمین قرار دهید، یک پایتان را خم کنید ، با پنجه پای دیگر روی استپ بایستید و پاشنه همان پا را به سمت پایین ببرید (شکل 2)

تمرینات مناسب در خارپاشنه

شکل 2: کشش عضلات پشت ساق با یک پا

روی زمین بنشینید و پاهایتان را دراز کنید. یک کش تراباند را به یک نگهدارنده روبه روی خود ببندید. پایتان را داخل کش قرار دهید و به سمت خودتان بکشید. (شکل 3)

تمرینات مناسب در خارپاشنه

شکل 3: کشش پنجه با کش تراباند برای درمان التهاب خار پاشنه

روی صندلی بنشینید، یک استپ را جلوی خود روی زمین قرار دهید، پایتان را روی استپ قرار دهید،پنجه پا را به جلو و پاشنه پا را به سمت زمین ببرید. (شکل 4)

تمرینات مناسب در خارپاشنه

شکل 4: کشش فاشیای کف پا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *