معرفی و کاربردهای طب سوزنی خشک یا dry needling

 

طب سوزنی خشک یا dry needling شاخه ای از طب تسکینی و مکمل که بدون تزریق دارو می باشد. در روش طب سوزنی بدون درد و عوارض جانبی می باشد. طب سوزنی خشک از نظر اثرات فیزیولوژیک و نحوه استفاده با طب سوزنی چینی یا اکوپانکچر متفاوت است. طب سوزنی خشک در بسیاری از درد های عضلانی – اسکلتی بدن مانند درد های ستون فقرات و سردرد ها مورد استفاده قرار می گیرد و طبق شواهد و مقالات موجود تاثیرات قابل ملاحظه ای در کاهش درد و بهبود عملکرد بیماران ایفا می کند . برای داشتن اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید به مقاله Acupuncture in Rasht مراجعه فرمایید .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *