تشخیص افتراقی فلج بل

تشخیص نهایی فلج بل به صورت تشخیص افتراقی است. یعنی باید احتمال سکته، تومور یا ضربه به سر و سایر بیماری هایی که علائمی شبیه به فلج بل دارند رد شده و سپس فلج بل تشخیص داده شود.

تشخیص افتراقی فلج بل

شکل 1: ضعف عضلات در فلج بل

 

آزمایشات خون، اشعه ایکس، CT و MRI ، نوار عصب و عضله ، می تواند به تشخیص بهتر و دقیق تر فلج بل به پزشکان کمک کند.

فلج عصب صورت را می توان بر اساس علائم تشخیص داد و از سایر اختلالات افتراق داد.

فلج بل معمولا تمامی عضلات یک طرف صورت از جمله عضلات پیشانی را درگیر می کند. اما در سکته مغزی معمولا عضلات پیشانی فلج نمی شوند. و ضعف فقط در قسمت پایینی یک طرف صورت است نه تمام  اجزای صورت.

بیماری هایی هستند که علائمی شبیه به بیماری فلج بل دارند مثل حمله قلبی، عفونت و تومورها که باعث ضعیف شدن عضلات صورت می شوند.

تشخیص افتراقی فلج بل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *