عوارض فلج بل

فلج بل خفیف معمولا در طول 6 ماه با روش های درمانی بهبود می یابد و عوارضی به جای نمیگذارد اما اگر شدت فلج بل شدید باشد احتمال باقی ماندن عوارضی وجود دارد. همچنین اگر درمان فلج بل به موقع آغاز نشود و این عارضه کهنه شود احتمال باقی ماندن این عوارض بیشتراست.

پس توجه داشته باشید که مراجعه به موقع و منظم به Perspolis Special Physiotherapy بسیار مهم است.

عوارض احتمالی فلج بل چیست؟

_ از عوارض فلج امکان عدم بازگشت بخشی از حرکات چشم می باشد.

_ از دیگر عوارض فلج بل رشد نامنظم رشته های عصبی که باعث منقبض شدن غیرارادی بعضی از عضلات صورت به جای دیگری میشوند.

_ آسیب دیدن قرنیه چشم

_ آسیب روحی که به خاطر فرم ناخوشایند صورت به بیمار وارد میشود

عوارض فلج بل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *